ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

        Προϊσταμένη Μάκρα Πέρδικα

  • Δάσκαλοι ( - ες ) :

  1. Μάκρα Πέρδικα , τάξεις Α' - Β '

  2. Γούτσιου Ευαγγελία , τάξεις Γ' - Δ'

  3. Γάτσος Κωνσταντίνος , τάξεις Ε' - Στ'

  4. Στούπος Βασίλειος , υπεύθυνος ολοήμερου τμήματος

  • Εκπαιδευτικοί  ειδικοτήτων :

  1. Πέτσα Μαρία , Φυσικής Αγωγής

  2. Σαρηγιαννάκη Δέσποινα , Αγγλικών

  3. Συράκης Δημήτριος , Νέων Τεχνολογιών

  4. Ανδρονίκου Μαρία , Μουσικής