Δραστηριότητες

  •  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων τύπωσε ημερολόγιο για το 2012 με φωτογραφικό υλικό από παλαιότερα σχολικά έτη μέχρι και   σήμερα .