Τάξη Α'- Β'

  • Μελέτη Περιβάλλοντος    

         Οι μαθητές φτιάχνουν  κολάζ