ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Πριν από το 1881 ίσως και πριν από το 1821 οι Καταρρακτούσοι μάθαιναν γράμματα κοντά σε ιδιώτες δασκάλους . Παράλληλα με τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούσε και κοινοτικό που είχε μεγάλη φήμη η οποία  έφθανε μέχρι τα γύρω χωριά απ’ όπου προερχόταν πολλοί μαθητές . Σαν σχολείο χρησιμοποιείτο η εκκλησία του Αι- Γιώργη στον Παλιό Καταρράκτη .
Μετά το σεισμό του 1881 όπου το χωριό μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση η τότε ας πούμε υπηρεσία ανοικοδόμησης στην οποία προΐστατο κάποιος Γάλλος που τον έλεγαν Λουψ  έδωσε την ξυλεία και χτίστηκε παράγκα , που στέγαζε το σχολείο . Eπειδή όμως η παράγκα καταστράφηκε οι κάτοικοι , με δικά τους έξοδα ,χτίσανε στις 15 Μαΐου του 1889 το Παλιό Σχολείο , όπως ονομάζεται σήμερα , κουβαλώντας πέτρες από τον Παλιό Καταρράκτη .Αυτό λειτούργησε μέχρι το 1957 .


Σπουδαιότεροι δάσκαλοι που δίδαξαν σ’ αυτό ήταν ο Σπύρος Μανές , ο παπα – Στέργιος Ξυδάδης και ο Νικόλαος Τσιχλής που δίδαξε στο σχολείο για 45 συνεχή χρόνια , από το 1904 έως το 1949 . Κατά το διάστημα χτισίματος του σχολείου τα μαθήματα γίνονταν στην εκκλησία της ενορίας , τον Αγ. Ιωάννη τον Πρόδρομο . Αρχικά  το σχολείο λειτουργούσε σα μονοθέσιο και αργότερα χωρίστηκε σε δυο . Σε Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και σε Παρθεναγωγείο Καταρράκτη . Τότε προστέθηκε στο προσωπικό και η δ/λα Δέσποινα Σίμου . Στη συνέχεια ενώθηκαν τα δυο στο Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο Καταρράκτη . Οι δάσκαλοι ήταν κοινοτικοί και πληρώνονταν από την εκκλησία .
Ο σεισμός στις 23 Ιουλίου 1949 προξένησε ζημιές στο σχολείο και στο μαγειρείο του . Το σχολείο επισκευάστηκε από την υπηρεσία οικοδόμησης ενώ το μαγειρείο κατεδαφίστηκε . Στο διάστημα της επισκευής του , αλλά και στην μαύρη γερμανική κατοχή το σχολείο στεγαζόταν στην εκκλησία και στο κοινοτικό γραφείο  , γιατί εκεί έμεναν οι Γερμανοί στρατιώτες.  Από το Παλιό Σχολείο αποφοίτησαν και διέπρεψαν αρκετοί Καταρρακτούσοι όπως ο Αντώνης Γαΐλας δάσκαλος , ο Βαρκάρης Γεώργιος ιατρός , ο Φανούριος Γαλανούδης ταγματάρχης πεζικού , ο Ιωάννης Νομικούδης έφεδρος λοχαγός , ο Γεώργιος Πρώιος απόφοιτος ανωτάτης εμπορικής τριετούς φοίτησης , η Πολυκρίτη Τζ. Βαρκάρη διδασκάλισσα απόφοιτος του Διδασκαλείου Μυτιλήνης , ο Λευτέρης Παρθενάκης δικηγόρος απόφοιτος της νομικής σχολής του Π. Αθηνών εισήχθη το 1936  , ο Γιάννης Βαρκάρης απόφοιτος της Παντείου εισήχθη το 1937 καθώς και ο Γεώργιος Ιων. Σταυρινούδης ο οποίος διέκοψε τη φοίτησή του .
Σήμερα το Παλιό Σχολείο αφού ανακαινίσθηκε με της φιλότιμες προσπάθειες τόσο του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού όσο και του οργανισμού  τοπικής αυτοδιοίκησης χρησιμοποιείται σαν αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων  .
Το καινούριο Σχολείο άρχισε να χτίζεται στην περιοχή << Κάμπος >>, σε έκταση 2 στρεμμάτων,  νοτιοδυτικά του χωριού , το 1953 . Διευθυντής του σχολείου τότε ήταν ο Γεώργιος Κουμελάς . Οι εργασίες άρχισαν στις 24 Ιουνίου του 1953.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του σκελετού του νέου κτιρίου ανήλθε στο ποσό των 63.420.000 δρχ. Από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου και μέχρι τις 30/6/1953 είχαν δαπανηθεί 30.795.500 δρχ και είχαν πληρωθεί 390 μεροκάματα προσωπικής εργασίας .Οι εργασίες γίνονται με την επιστασία των μελών της σχολικής εφορίας , του δ/ντή του Σχολείου ,του Στυλιανού Βαρκάρη , προέδρου και του Αναστασίου Μπελλέ , ταμία.
Τα χρήματα για την κατασκευή συγκεντρώθηκαν από έρανο που έγινε ,από υποχρεωτική προσωπική εργασία των ανδρών της κοινότητας ηλικίας 22 έως 55 ετών ,   από δωρεές και από τη  Νομαρχία  .
Από το νέο διδακτήριο αποφοίτησε ο Αριστείδης Μπελλές , Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρίας Νηρέας.

Σήμερα το σχολείο είναι διθέσιο με 19 μαθητές όλων των τάξεων και συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο .

      ( Τα ιστορικά στοιχεία είναι παρμένα από το βιβλίο << Ο Καταρράκτης της Χίου >> του συγχωριανού μας κου Ναυπλιώτη Κων/νου )