Τα τμήματά μας

Το Σχολείο μας είναι ολιγοθέσιο , οργανικά  2/θέσιο  άλλά λειτουργικά 3/θέσιο  και με ολοήμερο τμήμα που το παρακολουθούν 16 παιδιά . Το  τρέχον σχολικό έτος έχει 19 μαθητές σε όλες τις τάξεις .

  Τμήματα

  •   1ο : τάξεις Α'-Β' ,    αριθμός μαθητών :  7
  •   2ο : τάξεις Γ'-Δ'  ,    αριθμός μαθητών : 8
  •  3ο  : Τάξεις Ε'-Στ' ,  αριθμός μαθητών : 4
  •  Ολοήμερο τμήμα   , αριθμός μαθητών :  16

 

Αίθουσα 1ου τμήματος

Αίθουσα 2ου τμήματος

Αίθουσα 3ου τμήματος

Αίθουσα Ολοήμερου τμήματος και υπολογιστών

Γραφείο εκπαιδευτικών