ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ

2012-06-04 01:29

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από 1/6 έως 21/6/2012 και είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο Χίου ( η αναζήτηση πιστοποιητικού γίνεται από το σχολείο )

2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας για τα προβλεπόμενα  εμβόλια που πρέπει να έχουν γίνει  .

3. Πιστοποιητικό καρδιολογικής  ,  οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής εξέτασης . 

4. Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας .

5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Τα πιστοποιητικά καρδιολογικής , οδοντολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης μπορούν να προσκομιστούν στο Σχολείο μέχρι στις 10 Σεπτεμβρίου . 

Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών .