2012-02-07 23:50

Περιήγηση στην Αγία Σοφία στην Κων/πολη.