Δανειστική βιβλιοθήκη

2012-02-09 14:55
  • Τη Δευτέρα ,13/2/2012 στις 9 π.μ. θα επισκεφτεί το Σχολείο μας η κινητή δανειστική βιβλιοθήκη του Κοράη για να δενειστούν οι μαθητές βιβλία ανάλογα με την ηλικία τους και τα ενδιαφέροντά τους.